Koncept

Leadership On the Mind

leadershiponthemindFör att få balans mellan sig själv som ledare, sina medarbetare och sin uppgift behövs ett ledarskap som förstår hur olika maktstrukturer och kulturmöten kan påverka varandra.. On The Minds koncept innehåller ett antal utbildningsblock som samtliga innehåller båda teoretiska genomgångar och praktiska övningar.
 mer info grey

Security On the Mind

securityonthemindOn the Minds utbildningspaket riktar sig till yrkesgrupper som löper risk att utsättas för hotfulla och våldsamma situationer i arbetet. Vi utbildar även personalen i agerande vid konfliktsituationer och hotfulla lägen.
mer info grey


Schools On the Mind

shoolonthemindSchools On the Mind är en komplett elevvårdstjänst för privata och kommunala skolor. Syftet är att verka för en hållbar psykologisk utveckling för individer, grupper, ledare samt organisationen som helhet.
mer info grey


Sports On the Mind

sportsonthemindSports On the Mind riktar sig idrottare och idrottslag på elitnivå. Konceptet inbegriper bland annat mental "coaching" och stöd till idrottare och lag som vill lyckas inom sin idrott.
mer info grey


Change On the Mind

changonthemind2Change On the Mind är ett samlingskoncept för ett antal tjänster som riktar sig till organisationen i förändring. Konceptet är även menat att stödja organisationen i del fall resurser eller tid saknas för organisationen att driva insatser i egen regi.
mer info grey