Affärsidé

On the Mind är ett kunskapsnätverk som utifrån vetenskapligt nytänkande och etisk medvetenhet hjälper företag och organisationer att verka för en hållbar utveckling på individ-, grupp- ledare- och organisationsnivå. Vår bakgrund som psykologer ger oss möjligheten att rikta våra insatser där de mest behövs. Oavsett om det gäller grupputveckling, kognitiv terapi, kognitiv träning, KBT-behandling eller annan psykologisk behandling.

Historia

John Jansson, Leg. Psykolog var en av initiativtagarna när On the Mind bildades i Umeå år 2007. John startade sitt första utbildningsföretag redan 1988. Under årens lopp har John bland annat genomfört rehabiliteringsprojekt av långtidssjukskrivna, åtgärdsprogram för arbetslösa och förändringsarbeten på arbetsplatser. John har också varit ansvarig för ledarskapsprogram åt flera större företag och organisationer såsom Folksam, Företagsringen i Ådalen, Luftfartsverket, Länsförsäkringar, Mondi Packaging, Posten, Vattenfall, Luleå kommun, Umeå kommun samt Norrbottens läns landsting.  Syftet med att starta On the Mind var att förena flera experter med hög kompetens under ett gemensamt tak.

 

Vår värdegrund

On the Mind profilerar sig genom att alltid bygga på trovärdighet, nyskapande och en medveten etisk hållning. Vi tar vår utgångspunkt i vetenskapliga fakta och aktuell forskning som paketeras till hållbara och praktiska tillämpningar. Ett samarbete med On the Mind ska vara vägledande och lärande. Vi utför våra uppdrag med humor, drama och spänning kombinerat med en god pedagogik och vi kommunicerar på ett tillgängligt och inspirerande sätt som bygger på ömsesidig respekt.