Change On the Mind

changonthemind2Change On the Mind är ett samlingskoncept för ett antal tjänster som riktar sig till organisationen i förändring. Konceptet är även menat att stödja organisationen i del fall resurser eller tid saknas för organisationen att driva insatser i egen regi. Vi överser hela eller delar av processen vilket ger kunden en stor valfrihet. Change On the Mind innehåller:

  • Rekrytering – Vi tar fram konkreta kravspecifikationer, hjälper er att gallra bland ansökningar samt genomföra intervjuer.
  • Team building – Vi hjälper era medarbetare och chefer med de verktyg som behövs för att skapa ett vinnande team.
  • Analyser – Första steget i en förändring innebär att bilda sig en uppfattning om var organisationen står idag. On the Mind utför analyser för jämställdhet, integration, förändringsprocesser samt kompetensutvecklingsbehov.
  • EU-bidrag – Från och med 2008 har vi möjlighet att hjälpa er söka bidrag från Europeiska Socialfonden. Kontakta gärna oss för att få veta mer.
  • Utvecklingssamtal – Vi erbjuder era medarbetare karriärs- och utvecklingssamtal för att främja både yrkesmässig och personlig utveckling.