Leadership On the Mind

Leadership On the MindFör att få balans mellan sig själv som ledare, sina medarbetare och sin uppgift behövs ett ledarskap som förstår hur olika maktstrukturer och kulturmöten kan påverka varandra. Det bör också vara ett ledarskap som kan identifiera hinder för utveckling, ser var låsningar finns, och i samspel gentemot alla inblandade aktörer hitta positiva krafter i organisationen. Konceptet innehåller ett antal utbildningsblock som samtliga innehåller båda teoretiska genomgångar och praktiska övningar. 

Fokus för Leadership On the Mind ligger på verktyg som hjälper den moderna ledaren att:

  • Utveckla individen - Genom kunskap om mentala kartor, korrekt feedback och samtalsmetodik får ledaren de verktyg som behövs för att ta fram den fulla potentialen i sina medarbetare.
  • Utveckla gruppen - Ett lärande team är ett vinnande team. Ledaren får här kunskap om olika grupprocesser och hur man främjar gruppens förtroende för uppgiften, gruppen och ledaren själv.
  • Utveckla ledaren - Här får ledaren kunskap om olika ledarstilar och konsekvenser av dessa, strategier för hållbar utveckling, konsten att delegera samt stresshantering och hälsa.
  • Utveckla organisationen - Ledaren får lära sig att identifiera organisationens särprägel, synliggöra alla individer, realisera tydliga mål och normer samt förbättra den interna kommunikationen.