Security On the Mind

securityonthemindUtbildningspaketet riktar sig till yrkesgrupper som löper risk att utsättas för hotfulla och våldsamma situationer i arbetet. Tuffare samhällsklimat har gjort att behovet av en heltäckande säkerhetsinsats har ökat. On the Mind kan som enda aktör erbjuda ett komplett utbildningspaket för Er organisation eller företag. Vi bistår med hotbildsanalyser och säkerhetsanalyser vilket är ett viktigt steg för att skapa en nulägesbeskrivning. Vi utbildar även personalen i agerande vid konfliktsituationer och hotfulla lägen.

Denna del som även behandlar praktiskt självskydd (självförsvar) har visat sig vara mycket uppskattad hos bland annat ambulanspersonal, akutpersonal och psykiatripersonal. Security On the Mind innehåller även praxis för säkerhetsrutiner, incidentrapportering och internutredningar eftersom vi vet hur viktigt det förebyggande arbetet är. Från och med 2008 har vi även möjlighet att göra fullständiga genomgångar av lokaler och inventarier samt bistå med de lås och larmanordningar Er organisation är i behov av.