Sports On the Mind

Sports On the MindSports On the Mind riktar sig idrottare och idrottslag på elitnivå. Konceptet inbegriper bland annat mental "coaching" och stöd till idrottare och lag som vill lyckas inom sin idrott. Konceptet är framtaget för att stödja inte bara idrottare, utan även deras tränare och eventuell klubbledning. Med hjälp av videoinspelningar och samtal analyseras svagheter och styrkor. Därefter tas konkreta och mätbara mål fram. Särskilt för konceptet är att det bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT). I korthet går Sports On the Mind ut på att:

  • Utveckla individen - Ger den enskilde idrottaren verktyg att identifiera hinder i den personliga utvecklingen, både gällande det idrottsliga och det privata. Hjälper även idrottaren att hitta egna vägar till motivation och att rita om de mentala kartorna.
  • Utveckla laget – Fokuserar på att skapa ett produktivt team av laget där varje individ är införstådd med sin uppgift. Här läggs tyngdpunkt på grupprocesser och hur dessa påverkar laget, samt hur effektiv kommunikation kan förbättra lagets prestation.
  • Utveckla tränaren – som ledare och coach har tränaren stort ansvar. Sports On the Mind riktar särskilt fokus på tränaren och stödjer tränaren i arbetet med laget/idrottaren. Med hjälp av kunskaper om feedback, struktur, grupprocesser samt motiverande samtal stärks tränaren i sin roll.